Zemědělský a průmyslový areál Krmelín

Současná podoba zemědělského a průmyslového areálu v Krmelíně se odvíjí od mnohaletého působení společnosti Zemkovo spol.s.r.o.. Tato v areálu provozovala zemědělskou prvovýrobu až do roku 2010, ve kterém ukončila svou činnost. Následně byl areál zakoupen firmou Hlubek Lukáš MVDr. Během posledních třech let je areál postupně opravován, zemědělská výroba pokračuje, avšak v menším rozsahu než v minulosti. Hlavní zemědělskou činností v areálu je Kozí farma Krmelín. Jedná se o nový projekt vysokoužitkového chovu mléčných koz. Tento je založen na importu špičkových zvířat z Francie a také na francouzské a holandské metodice chovu. Významným provozem je Veterinární klinika Krmelín. Dále nabízíme prodej uhlí, topiva a stavebních materiálů, ataké prodej obilovin, krmných směsí a dalších rostlinných produktů v rolnické prodejně. Další prostory jsou postupně adaptovány k jiným činnostem a většinou řešeny jako prostory k pronájmu. Areál je oplocen, je provozována stálá denní i noční služba na vrátnici a noční ostraha. V areálu se postupně koncentrují nejrůznější služby, a máme v úmyslu z něj vytvořit významné centrum obchodu a prodeje v Krmelíně. Provozované činnosti jsou voleny tak, aby neomezovaly komfort života sousedních obyvatel obce, naopak, aby se pro ně staly užitečnými.